Your EVENT

Bei den Doktor oder an d’Klinik am Ausland

INTERESTED ?
BOOK A SEAT

Book

Bei den Doktor oder an d’Klinik am Ausland

MIX&MINGLE

Wéini and wat iwerhëllt d'CNS...

Patient University, Powered By Meopin

Riedner: Patrick GOERGEN, Auteur vun der Brochure "Consultation d'un médecin / Hospitalisation à l'étranger - Que va prendre en charge la sécurité sociale", éd. 2019

Op Lëtzebuergesch (ouni Simultaniwersetzung an aner Sprochen)

We use cookies to keep everything working.
Learn more